Website updated: 15 October 2021

โครงสร้างและอุดมการณ์

■ แผนผังองค์กรของสมาคม■ จุดมุ่งหมายของสมาคม

     องค์กร (งานหรือหน้าที่) หากเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันมีเรื่องที่น่ากังวลใจ หรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ทางเรามีทีมงานขององค์กรคอยใส่ใจและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ในยุคโชวะนั้นมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีความเมตตาซึ่งกันและกัน คำว่า “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ในยุคเฮเซนั้นดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกลืม “ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ของ TJDA เริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนสมาชิกและนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือของกรรมการที่ปรึกษาและ (นักกฎหมาย นักบัญชีที่ผ่านการรับรอง)

     นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเสียชีวิต การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ค่าสมาชิกรายเดือนที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อชดเชยสภาพคล่องด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและครอบครัว และทำให้ชีวิตของพวกเขามีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งเรายังมีการทำประกันกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่งมันเป็นกลไกที่ช่วยให้สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดเมื่อสมาชิกคนหนึ่งเกิดปัญหา

“ความช่วยเหลือ” และ “ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” คืออะไร?

      สำหรับคนที่มีความเห็นแก่ตัวและเป็นคนนิสัยไม่ดีนั้นจะไม่มีสิทธิ์ข้องเกี่ยวกับสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันของญี่ปุ่น พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวของเพื่อนสมาชิกที่ขัดขวางกับการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นๆ และสมาคมความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ TJDA ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือของสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร เราจะบรรลุธุรกิจได้อย่างราบรื่นในที่สุด นอกจากนี้แนวคิดของสมาคมคือความมั่นคงของสภาพคล่องด้านกสรเงิน ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เราจะขยายไปสู่แผนที่ครอบคลุมสำหรับสมาชิกของทางสมาคมเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการใช้ชีวิตในทุกๆด้าน นอกจากนี้สมาคมจะมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างจริงจังโดยบริจาคเงินบริจาคเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสมาชิกอีกด้วย

โครงสร้างองค์กร

สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรื่องส่วนลดการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD: สมาชิกจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้
     • ชำระแบบเงินสด - ลด 15% ของค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray
     • ชำระแบบบัตรเครดิต - ลด 10% ของค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD: : สมาชิกจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้
     • ชำระแบบเงินสด - ลด 15% ของค่าห้อง ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray
     • ชำระแบบบัตรเครดิต - ลด 10% ของค่าห้อง ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray

รักษาทันตกรรม : ลด 10% ยกเว้นการจัดฟัน

*หมายเหตุ นอกจากนั้นค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและค่าธรรมเนียมส่วนลดหรือแพคเกจอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสารต้านมะเร็ง
การรักษาพิเศษและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ในส่วนนี้จะไม่มีส่วนลด


สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลสมิติเวช เรื่องส่วนลดการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD : ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ได้รับส่วนลด 10%
     • ค่ายา
     • ค่าตรวจร่างกาย (ค่าห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลีนิค)
     • ค่า X-Ray

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD: ดังรายละเอียดที่แนบท้ายต่อไปนี้ ได้รับส่วนลด 10%
     • ค่ายา
     • ค่าตรวจร่างกาย (ค่าห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลีนิค)
     • ค่า X-Ray
     • ค่าใช้จ่ายห้องพักในโรงพยาบาล


สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับฟุกุโมริ ทันตกรรมคลินิก เรื่องส่วนลดการรักษาทางด้านทันตกรรม
จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่ารักษาทันตกรรม 10%
สถานที่ติดต่อ: <<< ดูแผนที่ >>>


ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ทางสมาคมฯ มีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานศพ ที่วัดธาตุทอง
โดยสมาชิกทุกท่านต่างรวบรวมเงินช่วยเหลือ ภาษีหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 3 ของเดือนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง
โดยจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ถ้าในกรณีที่ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนออกเป็นคร้ังต่อไป


สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและสถานที่อาจเป็นอันตรายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่านทางอีเมล/Line


■ เพิ่มเติม

สมาคมมีประกันชีวิตแบบกลุ่ม สมาชิกทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองกรณี ป่วย ไม่สบาย ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับภัยพิบัติ (กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย)


■ ครอบครัวของสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัว และบุตร ตอนที่สมัครทางสมาชิกสามารถระบุผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ได้■ สิทธิประโยชน์ของประกันภัย

แผนสแตนดาร์ด

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ
หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 65 ปี


คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,000,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 2,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 3,000,000

การประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,000 บาทและรวมอยู่ใน ข.)
72,000


(8,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 150,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
3,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
20,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 12,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000

*หมายเหตุ : ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม
อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 1,750 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,950 บาท/เดือน, (ชำระทุก 3 เดือน)
ช่องทางการชำระเงิน: Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคารค่าบำรุงสมาชิก

1. สมาชิกส่วนบุคคลทั่วไป (แผนสแตนดาร์ด)   อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 1,750 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,950 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน)
2. แผนสแตนดาร์ดพลัส   อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 3,300 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 3,700 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน)
3. แผนประกันสุขภาพ   อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 4,800 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 5,400 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน)
4. สมาชิกส่วนบุคคล   1,800 บาทต่อปี
5. สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป   ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการบริษัท
  พนักงานและจำนวนคนที่เข้าประกันชีวิต
6. สมาชิกนิติบุคคล (ให้คำปรึกษา และ แนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการธุรกิจในองค์กร)   ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของธุรกิจ
  และยอดขายของแต่ละเดือน

ค่าสมาชิกนิติบุคคลตามข้อ 5 และ 6 มีประกันสำหรับพนักงานทุกคนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการบริการใหม่สำหรับพนักงานชาวไทยที่เป็นผู้ประกันตน สามารถรองรับการเพิ่มและลดจำนวนพนักงานได้คล่องตัว กรุณาสอบถามรายละเอียดรวมถึงการบริการทำบัญชีแต่ละเดือน (เฉพาะสมาชิกนิติบุคคล) ที่สำนักงานใหญ่ด้วย


สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีและเกิน 59 ปี จะเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี 1,800 บาทต่อปี ในเดือนก่อนหน้าของเดือนที่สมัครสมาชิกทุกปี

■ วิธีชำระค่าสมาชิก

- โอนเงินผ่านธนาคาร   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน
- Rabbit LINE Pay
(เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%)
  ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน (ชำระ 4 ครั้งต่อปี)
- SCB Easy Pay   ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชื่อ-นามสกุล แผน ช่องทางการชำระเงิน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล
Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทางสมาชิกทราบล่วงหน้า

การสมัครสมาชิก

■ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

     เอกสารที่ใช้ในการสมัครตั้งแต่ข้อ 1-3 จ่าหน้าซองส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมฯ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ และรวมทั้งค่าสมาชิกของสมาคม

1. เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.jp-assn.com ทางด้านซ้ายมือมีคำว่า เอกสารใบสมัคร เข้าไปจะมีใบสมัครของสมาคม และใบสมัครประกันชีวิตแบบกลุ่ม
2. แบบฟอร์มคำแถลงสุขภาพซึ่งเป็นใบสมัครของประกันชีวิต คำแถลงสุขภาพต้องตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย กรุณากรอกข้อความตามข้อเท็จจริง เพราะถ้ากรอกข้อมูลเท็จ ประกันชีวิตจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางสมาคมจะมีการประชุมให้มีมติออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม
3. สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้ารูปถ่าย) และหน้าวีซ่าพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าสมาชิก 3 เดือน

     วันสุดท้ายของการส่งเอกสารของการสมัครประกันคือวันที่20ของทุกเดือน และความคุ้มครองจะเริ่มวันที่1ของเดือนถัดไปของทุกเดือน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือผลจากการตรวจสอบเอกสารของบริษัทประกันภัย ความคุ้มครองจะยังไม่สามารถเริ่มได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป


■ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เฉพาะสมาชิกข้อ 1,2,3 และข้อ 4 จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครสมาชิก(เฉพาะครั้งแรก) 350 บาท เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสมาชิก + การดำเนินขั้นตอนการสมัครประกันชีวิตแบบกลุ่ม + ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสมาชิก + จะได้รับบัตรประกัน 2 ใบจาก 2 โรงพยาบาล) ดังนั้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกมีดังนี้ ค่าสมัครสมาชิก + ค่าสมาชิก 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 1 ปี


■ เงื่อนไขของสมาคม

     เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย รวมถึงคู่สมรสและบุตรของคนญี่ปุ่น รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นจึงจะสามารถเป็นสมาชิกได้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 10 ปี จนถึงอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 10 ปีหรืออายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น จะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี 1,800 บาทต่อปี การเข้าร่วมระยะยาว หรือระยะสั้น (6 เดือนขึ้นไป) สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีวีซ่า หรือวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ (ประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีดังกล่าว)

     ประกันชีวิตของสมาคมฯของเรานั้น กรณีในประเทศไทย ได้รับการร่วมมือกับทางโรงพยาบาล ในเครือสำหรับกรณีได้รับการรักษาโดยไม่ต้องชำระเงินสด สามารถยื่นบัตรประกันชีวิตได้ แต่ถ้ากรณีอยู่ต่างประเทศ ประกันชีวิตยังคงคุ้มครอง แต่ท่านสมาชิกต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) มายื่นที่สมาคมฯ เพื่อรับเงินคืนต่อไป หลังจากยื่นเอกสารจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะได้รับเงินที่ท่านสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่อาศัยระยะสั้นหรือยาวคุณจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีวีซ่าหรือมีแค่เพียงวีซ่านักท่องเที่ยว ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกับสมาคมได้

การยกเลิกสมาชิก

สมาชิกบริษัท นิติบุคคล รวมถึงสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป

1. สมาชิกที่มีความคิด คำพูดหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและมีผลกระทบกับสมาชิกท่านอื่นๆ
2. สมาชิกมีการพูดหรือการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อเกิดความไม่พอใจแล้วนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ เขียนลงในสื่อโซเซียลต่างๆ
3. สมาชิกที่ไม่ชำระค่าสมาชิกตามระยะเวลาที่กำหนด


สมาชิกมีความประสงค์ที่จะลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ SNS หรือ ทางอีเมล ซึ่งในการลาออก จะมีการรวบรวมเอกสารของสมาชิก และจะดำเนินการทุกๆสิ้นเดือน หากมีการลาออกภายในเดือนนั้น โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะมีการแจ้งค่าสมาชิกในเดือนถัดไปอีก 1 เดือน
รบกวนคืนบัตรสมาชิก บัตรประกันชีวิต บัตรส่วนลดโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

แผนสแตนดาร์ดพลัส

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ
หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 65 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปีแต่มีเงื่อนไข)
มีผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอกในประกันแผนสแตนดาร์ดพลัส


คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,500,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 3,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 4,500,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
102,000


(8,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 210,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
4,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
26,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 15,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,500
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 7,500

*หมายเหตุ : ประกันไม่ครอบคลุมการรักษาทันตกรรม
อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 3,300 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 3,700 บาท/เดือน, (ชำระทุก 3 เดือน)
ช่องทางการชำระเงิน: Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร


แผนประกันสุขภาพ

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ
หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 65 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 75 ปีแต่มีเงื่อนไข)
มีผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอกในประกันสุขภาพ

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 300,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
300,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
300,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 600,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 900,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 10,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
400,000


(10,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 240,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
5,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
30,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 18,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 3,500
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 10,500

■ ค่าประกันสุขภาพ

อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 4,800 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 5,400 บาท/เดือน, (ชำระทุก 3 เดือน)

■ ช่องทางชำระเงิน

สามารถชำระค่าสมาชิกผ่าน Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ประกันแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน - หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 59 ปี (ความคุ้มครองถึง 65 ปี)

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 150,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
150,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
150,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 450,000

การประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)2,000

4,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 1,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
30,000


(1,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 30,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
1,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
6,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 3,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000

■ ค่าประกันสุขภาพ

ชำระค่าสมาชิกเดือนละ 400 บาท (หรือชำระทุก 3 เดือน 1,200 บาท)

■ ช่องทางชำระเงิน

สามารถชำระค่าสมาชิกผ่าน Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

กิจกรรมการบริจาค

ยังเป็นความทรงจำที่ดีเสมอมา ที่พวกเรา TJDA ได้แสดงถึงการมีน้ำใจและโอบอ้อมอารีย์ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบาก เช่นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และทางหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างไม่อยากลำบากก็คือ การบริจาคเสื้อผ้า ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติเนื่องจาก เยาวชนนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติ และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศไทยด้วยกันเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นและถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆ แต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันก็จะทำให้ประเทศไทยรักและสามัคคีกันและร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างแน่นอน


◆ กิจกรรมการบริจาคของทางสมาคมให้แก่สถานสงเคราะห์ในทุกๆปี◆ ผู้สนับสนุน

สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย กำลังรอการสนับสนุนจากทางบริษัทและบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมสมาคมต่อไป
และขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้สนับสนุน

Grand Bleu INC
1-1 Shiohi-machi Tobata-ku Kitakyushu-shi Fukuoka 804-0067
ZIONWARD & TJDA ASSOCIATES Co.,Ltd.
SIAM ZION COMMERCE Co.,Ltd.

92 Soi Sukhumvit 103, Udomsuk Rd, Bangna Nue, Bangna, Bangkok 10260
G.S.B.JJ Co.,Ltd.
36/4 Soi Sukhumvit 39 Sukhumvit Rd. Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110


ด้านบนเป็นรายนาม(ชื่อ) บริษัทและบุคคลทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับทางสมาคมฯ ทางสมาคมฯต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ทางสมาคมฯจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
งบบัญชี

■ งบในปี 2554.PDF

■ งบในปี 2555.PDF

■ งบในปี 2556.PDF

■ งบในปี 2557.PDF

■ งบในปี 2558.PDF

■ งบในปี 2559.PDF

■ งบในปี 2560.PDF

■ งบในปี 2561.PDF

■ งบในปี 2562.PDF

■ งบในปี 2563.PDF

เอกสารใบสมัคร

■ เอกสารสำหรับสมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย

     ◆ [T-J Application.pdf]      ดูตัวอย่างคลิก!


■ เอกสารสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

     ◆ [แผนสแตนดาร์ด]   ดูตัวอย่าง!

     ◆ [แผนสแตนดาร์ดพลัส]   ดูตัวอย่าง!

     ◆ [แผนประกันสุขภาพ]   ดูตัวอย่าง!

     ◆ [แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน]   ดูตัวอย่าง!

รายชื่อผู้บริหาร

ติดต่อเรา

■ ที่อยู่ :          92 ซอย สุขุมวิท 103 ถนน อุดมสุข แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260


■ โทร :           02 - 713 - 6556


■ แฟกซ์ :       02 - 713 - 6420


■ เวลาทำการ :  9.00 - 17.00 น.


■ วันหยุด :      วันอาทิตย์ วันเฉลิมฉลอง วันสิ้นปีและต้นปี และวันสงกรานต์


■ คำถามที่พบบ่อย :  อ่านคำถามและคำตอบได้ที่นี่!


■ อีเมล :         info@jp-assn.com


■ รายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ในความคุ้มครอง :  [แผนสแตนดาร์ด + แผนสแตนดาร์ดพลัส ประกันแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน]


■ แผนที่ :        ดาวน์โหลดที่นี่!     แผนที่ Google


■ เฟสบุ๊ค :       THAI-JAPANESE DEVELOPMENT ASSOCIATION